In blijde verwachting!
(Johannes 14:3)


We zijn in blijde verwachting!
Er staat iets groots voor de deur.
Wat eerdaags echt zal gebeuren
geeft aan ons leven pas kleur!
Want alles zal gaan verand'ren
als die geboortedag komt.
Wat nu nog aandacht blijft vragen,
dan zomaar plots'ling verstomt!

Veel dingen zijn reeds verwijderd,
voor wat ons weldra verrast.
De kamer krijgt een gestalte
die bij de geboorte past.
Wat nooit meer is te gebruiken,
kan er beslist niet meer staan,
voor 't blijde feest dat gaat komen
en harten vurig laat slaan.

We zijn in blijde verwachting
en traag gaat 't wachten maar voort,
totdat ineens op een morgen
een wond're klank wordt gehoord.
De dag is plots'ling verschenen,
voor ons gevoel iets te laat,
maar wat ons dan wordt gegeven
al 't wachten te boven gaat!

Frits Deubel

home