Een hemels weerzien!


God, ik wil een weerzien,
mijn lieven weer ontmoeten
en met uitbundigheid
omarmen en begroeten.
Ik wil ze zien zoals
ze heel mijn leven waren
en dan hun vriend'lijkheid
in 't hemels licht ervaren.

God, ik wil een weerzien
van hen die op mij wachten,
die zoveel liefs en teers
in al mijn nachten brachten
en dan vertel ik hun
wat ik ze nooit kon zeggen,
zal ik mijn handenpaar
stil in hún handen leggen.

God, ik wil een weerzien,
als U mij op zult trekken,
mijn mond, mijn oog, mijn hart
voor eeuwig zult verwekken.
Laat mij die lange stoet
van duizenden beminden
in ´n feestelijk gewaad
als in een droom hervinden!

Frits Deubel

home