Ik zoek U, Vader!

 

Ik zoek U, Vader, overal!
Waar bent U toch te vinden?
Hoort U dan niet de zachte stem
van mij, Uw teerbeminde?
Ik dwaal in dalen van de nacht,
waar 't kil is en zo duister,
maar hoe ik ook mijn ogen wend,
ik zie niets van Uw luister.

Men zegt dat U er altijd bent
op bergen en in dalen,
maar waarom kunt U mij dan niet
eens feestelijk onthalen?
Al is het slechts een warm gevoel,
dat U aan mij wilt geven,
een hand, een liefdevol gebaar,
waardoor ik weer kan leven.

Ik zoek U, Vader, overal
of moet ik meer vanbinnen
die ene deur wijd opendoen
en daar met U beginnen?
Eens knielen in mijn eigen hart
en U dan zo ontmoeten,
zodat ik stil, mijn God, heel stil
Uw vrede kan begroeten!

Frits Deubel

home