Hem tegemoet!


De vraag of Jezus tot óns komt,
blijft telkens discutabel
en menigeen beschouwt dit feit
als ´n religieuze fabel.
Maar zal het niet belangrijk zijn
dat wij tot Jézus komen
en Hem als onze Zielenvriend
reeds hebben aangenomen?

De vraag of Jezus tot ons komt
zal in ons blijven zind´ren,
maar waarom niet tot Hem gegaan
en zo de tijd vermind´ren?
Van dag tot dag iets meer omhoog
Hem tegemoet getreden,
zodat de afstand kleiner wordt
met elke keer één schrede.

De vraag of Jezus tot ons komt
zal in ons blijven leven.
Steeds dichter naar Zijn liefdebeeld,
dat zal het antwoord geven.
De Heer naar ons en wij naar Hem,
de afstand zo verkleinen,
dat is verkorten van ´t moment
waarop Hij zal verschijnen!

Frits Deubel

home