Gods woord


God heeft het laatste woord
als alles is gesproken,
zelfs als je diepst geluk
plots lijkt te zijn gebroken.
Wanneer de vreugde zwijgt,
spreekt Hij weer blijde zinnen,
zodat je welgemoed
de toekomst kunt beginnen.

God heeft het laatste woord
als iedereen zal zwijgen.
Je zult van Hem beslist
het juiste antwoord krijgen
en nimmer tevergeefs
zul jij Hem krachten vragen.
Als je niet verder kunt,
zal Hij je veilig dragen.

God heeft het laatste woord.
Wanneer je niets kunt zeggen
zal Hij Zijn vaderarm
zacht om je schouders leggen.
Vertrouw daarop, mijn kind,
Hij zal wel met je spreken
en door een enkel woord
Zijn heerlijk licht ontsteken!

Frits Deubel

home