Leven!


Ook wij lijden deze dagen!
Elke slag die men U gaf,
onbarmhartig, wreed en laf,
zelfs het kruis dat U moest dragen,
laat bij ons de wonden steken
alsof het vandaag gebeurt
en de hemel openscheurt
in een woeste wolkendeken.

Ook wij wenen deze dagen,
omdat schijnbaar al Uw pijn
om ons heil vergeefs moest zijn,
eindigend in duizend vragen,
die zo zwaar zijn te begrijpen
voor degeen die op U bouwt
en zo menig veld aanschouwt
waar geen vruchten zullen rijpen.

Ook wij smeken deze dagen.
Laat ons 't werk dat U begon
en in moede harten drong
als Uw kind'ren verder dragen,
opdat 't goede zal verwinnen
en een elk verneemt de stem:
Jezus leeft en wij met Hem!
Leven laat zich nooit bedwingen!

Frits Deubel

home