Een barst


Omdat er een barst in zit,
scheuren van een moeizaam leven,
daarom wilde Hij zich eens
als een Kind aan 't mensdom geven,
aan misvormden overal,
als een ware Vriend betonen,
zij, die diep verslagen zijn,
daar, juist daar wilde Hij wonen.

Omdat er een barst in zit,
ook bij mij, bij jou en velen,
daarom wil Hij elke dag
al Zijn warmte ruimschoots delen.
Hij daalt af en maakt zich klein
voor degeen die wij niet achten,
waar het gouden zonnelicht
nooit eens hart'lijk tegen lachte.

Omdat er een barst in zit,
daarom gaat Hij naar de Zijnen,
laat Hij bij behoeftigen
ruimschoots al Zijn liefde schijnen.
Hij zoekt niet die zo volmaakt
zonder barst zijn of gebreken,
maar die door de nacht heengaan,
daar wil Hij Zijn licht ontsteken!

Frits Deubel

home