De weg ten leven!


De opstanding van onze Heer
is als een draad verweven
in onze prille kindertijd
en daar met glans omgeven.
We luisterden hoe Hij de dood
voor ons kon overwinnen
en wie wil met zo'n sterke Held
het leven niet beginnen?

Wat was het goed van Hem te zijn,
die voor ons heeft geleden
en zelfs de diepten van de dood
onschuldig heeft betreden.
Het gaf zo'n rustig kindgevoel
Zijn vleug'len te bespeuren,
te weten wat er ook geschiedt,
mij kan geen kwaad gebeuren!

Maar als je groot wordt komt de dag
dat waarden gaan vervagen.
Doordat je minder waakzaam wordt,
gaan stemmen aan je knagen.
Je raakt de grootste wond'ren kwijt,
het worden slechts legenden
en God weent zachtjes omdat Hij
jouw woorden nooit zo kende.

Er is één weg, de weg terug,
die door een nacht omgeven
na Golgotha verrijz'nis schenkt.
Dat is de weg ten leven!
Hij, die voorwaar is opgestaan,
gaat zeeg'nend daarop mede.
Je wordt als vroeger weer een kind
dat wandelt met de vrede.

Het kruis staat lichtend voor je oog.
Ook jij zult overwinnen,
naast Hem die jouw Verlosser is
de weg opnieuw beginnen,
de geest van: zou het? achter je
en voor je: Ik zal vechten,
met Jezus als mijn Vriend en Heer
de levensstrijd beslechten!

Hij, die de derde dag verrees,
laat ons ook heden horen
Zijn roepstem die zo dringend klinkt,
nog luider dan tevoren:
"Ik leef en die in Mij gelooft
kan Ik Mijn almacht tonen.
Een elk die waarlijk kind wil zijn
zal 't hemelrijk bewonen!"

Frits Deubel

home