Zijn vaderhand


Misschien zijn er wel dagen
dat je vertwijfeld bent
en niet meer weet of Vader
je zorgen nog wel kent.
Je bidt, je smeekt, je worstelt
en ziet God toch niet staan.
De uren kleurloos schijnen.
Hoe zal dit alles gaan?

Maar toch bemerkt God teder
je droef en triest gelaat
en met een blik vol liefde
Hij jou eens gadeslaat.
Hij wikt en weegt en alles
wat Hij aan wijsheid heeft,
Hij door chirurgenhanden
in kleine wond'ren geeft.

Weet dit, God kent en ziet jou.
Wees daarvan overtuigd!
Als jij vannacht gaat slapen,
Hij over jou zich buigt.
Er kan je niets gebeuren,
Zijn zorg houdt altijd stand
en als je hart soms wankelt,
grijp dan Zijn vaderhand!

Frits Deubel

home