Belijdenis


Zelfstandig voor je God te kiezen,
is iets wat durf van jou verlangt,
maar dan verschijnt er ook een rijkdom
die je om niet van Hem ontvangt.
Hij schenkt je inzicht in Zijn werken,
als jij je vast op Hem verlaat.
Hij toont de hoogten en de diepten
en zegenend Hij met jou gaat.

Je ouders hebben je gedragen
tot waar je staat op dit moment.
Ze hebben je vertroost, bemoedigd,
geleerd dat jij geroepen bent
als 't eigendom van Hem die voorgaat
waar 't pad soms smal en eind'loos lijkt
en die zelfs in de zwaarste stormen
geen duimbreed van je zijde wijkt.

Nu mag je als zelfstandig godskind
voor het genadealtaar staan
en hoorbaar zullen deze woorden
tot in de hoogste heem'len gaan:
'k Verzaak de duivel en ik geef mij
thans aan U over, trouwe God!
Ik leg mijn leven in Uw handen,
leid U voortaan geheel mijn lot!

Zo wordt je levensweg een feestdag,
een wand'len met Gods vriend'lijkheid,
al zullen er ook dagen komen
waar je door dalen wordt geleid.
Maar als je Jezus stil blijft volgen,
je wensen in Zijn handen geeft,
dan ga je op de schoonste paden
die Hij voor jou gekozen heeft!

Frits Deubel

home