Een bevrijding!


We zijn als mensen niet gelijk.
Je ziet onnoem'lijk veel verschillen
en waar de een vol vuur naar streeft
dan zal de ander echt niet willen.
Zo zijn er velen met geduld
en and'ren gaan gejacht door 't leven.
De een zit vast op ied're cent
en velen van hun armoe geven.

Misschien is't een karaktertrek,
als je als nukkig wordt omschreven.
Wie weet wat je gevochten hebt
om iets ruimhartiger te leven.
Je ziet zo vaak de buitenkant,
het binnenste blijft stil verborgen.
Een mens die niet zo prettig lijkt,
verdrinkt wellicht in angst en zorgen.

Een is er die ons werk'lijk kent,
die los van de onhebb'lijkheden,
weet hoe we altijd wilde zijn
en welke strijd is afgestreden.
Hij trekt ons eenmaal naar zich toe,
bewogen door Zijn medelijden
en zegt: "Kom jij nu maar bij Mij,
Ik zal je van je last bevrijden!"

Frits Deubel

home