Als ik...


Als ik naast 't kruishout had gestaan
in Jezus' donk're nachten.
toen niemand maar n hand uitstak
Zijn pijnen te verzachten,
had ik dan luid geschreeuwd: "Houd op!
Dit mens beging geen zonden,
er is geen enkel argument
voor zo'n gericht gevonden!"

Zou ik op straffe van de dood
gevochten hebben met soldaten

die Jezus spuwde in 't gezicht,
Hem met hun ogen haatten?
Zou ik geroepen hebben: "Heer,
ik wil Uw sterven wreken!"

Of had ik zoals velen daar
slechts lijdzaam toegekeken?

 Ik weet niet wat ik had gedaan,
misschien gehuild, gezwegen,
zelfs toen Zijn laatste, diepe roep
ten hemel was gestegen.
Maar als men n Zijn naam miskent,
dan zal ik voor Hem strijden
en met de liefde die Hij bracht
Zijn grootse werk belijden!

Frits Deubel

home