De athe´st en ik


Kijk, wij geloven iets
wat niemand kan bewijzen.
Hij zegt: God is er niet,
dus wie moet ik dan prijzen?
Ik denk God in mijzelf
als Helper te verklaren.
Hij zegt: Ik heb nog nooit
Zijn hand kunnen ontwaren!

Hij zegt: Ik daag je uit
een glimp van God te tonen
en waar Hij dan wel niet
in jou zou kunnen wonen.
Maar ik voel elke keer
dat God mijn hart wil raken
en als een Vader spreekt,
wat fout is recht wil maken.

Ik zie er echt naar uit
hem boven toe te fluist 'ren:
Zeg, vriend, je had toch echt
meer naar mij moeten luist'ren!
Hem wordt alleen de kans,
gelijk hij denkt, ontnomen,
om na de dood nog eens
met zijn gelijk te komen!

Frits Deubel

home