Voorbede


Je naam heb ik echt niet gehoord,
het werd ook niet gezegd,
maar zeker is je bange zorg
bij Vader neergelegd.

Hij weet wat goed en nodig is,
vergeet jou zeker niet
en als je denkt waar Hij wel blijft,
weet dan, dat Hij jou ziet!

Al ga je door een duister dal
en is het rondom nacht,
God is er en Hij blijft nabij
met al Zijn rijke kracht.
Vertrouw daarop en je zult zien
dat eng'len met je gaan
en zelfs in 't diepste van de strijd
vertroostend naast je staan.

Heb slechts geloof, God leidt je weg!
Houd dit, mijn kind, maar vast.
Hoe hoog de golven zullen gaan,
God draagt je zware last!
Wij zullen jou in ons gebed
gedenken, dag aan dag.
Dat jij dat op je levenspad
vandaag reeds voelen mag!

Frits Deubel

home