De vier evangelieën


Vier evangelieboeken zijn er,
met elk op zich een rijk verhaal,
maar is er ook óns evangelie
in 'n spannende, doorleefde taal?
Wij hebben Jezus nooit gsproken,
wel klonk het duid'lijk: "Volg Mij na!"
Toen gaven wij toch ook óns jawoord
met: "Heer, waar U bent, ook ik ga!"

Laat anderen eens boeiend lezen
ons eigen evangeliewoord,
zodat het, waar w'ook zullen komen,
als blijde boodschap wordt gehoord.
Dan spreken wij van zegeningen,
die eenmaal aan ons zijn verricht,
tonen met verve en bezieling
de glans van Jezus' aangezicht!

Aan ons is't om een boek te worden,
een brief die velen uitzicht geeft,
zodat een ieder het zal weten
dat Jezus ook nog heden leeft!
Dan tonen wij naast 't evangelie
een wonderbaar getuigenis
en laten zien hoe rijk aan inhoud
ons eigen levenswerk wel is!

Frits Deubel

home