Zijn ware liefde!


Ieder wonder wordt ontleed.
Er blijft niets meer onverklaarbaar.
Zelfs wat Jezus eenmaal deed,
is voor velen echt niet haalbaar.
Het mysterie is voorbij,
het verstand verdringt geloven
en de wijsheid die men spreekt
komt beslist niet meer van boven.

En temidden van dit al
gaat door rijen der getrouwen
Jezus Christus, onze Heer,
om Zijn machtig werk te bouwen.
Met een onvermoeibaar hart
troost en zegent Hij de Zijnen,
laat Hij met een groots gebaar
't zonlicht van Zijn warmte schijnen.

Laten wij ons achter Hem
door de duisternis begeven,
om een elk die licht behoeft
weer opnieuw te laten leven,
niet meer achteromziend Hem
in vermoeide harten schrijven,
met vrijmoedigheid het kind
van Zijn ware liefde blijven!

Frits Deubel

home