Gebroken brood


Niets zal beter smaken
dan gebroken brood,
uitgedeeld aan and'ren
in hun grootste nood.
Rijk aan vitaminen,
vol van voedingskracht
heeft het op veel plaatsen
wond'ren aangebracht.

Breek wat je kunt missen
met een gul gebaar,
zo de Heer het deelde
aan Zijn vriendenschaar.
Laat het tot genieting
dienen als een spijs,
die een elk zal sterken
op de levensreis.

Breek het brood met and'ren
dat je kreeg om niet.
Deel het voor de zwakken
die je rondom ziet.
Brood dat wordt gebroken
met gulhartigheid
hong'renden verzadigt
en tot zegen leidt!

Frits Deubel

home