Het kinderlijk geloof


Om het kinderlijk geloof
is al heel wat heengeweven.
Duizenden geschriften vol
worden luidkeels hooggeheven.
Theologen uiten zich
om verklaringen te zoeken
voor de eeuwenoude taal
van de heil’ge bijbelboeken.

Telkens brokkelt er iets af.
’t Is ook al zo lang geleden
en de echtheid van het boek
wordt met voeten ruw getreden,
tot er niets meer overblijft
dan wat spannende verhalen,
die men met veel fantasie
wat moderner wil vertalen.

Waar het eigenlijk om gaat
en wat onze God wil zeggen,
dat we ons gering geloof
in Zijn vaderhanden leggen,
opziend naar Zijn wijze raad,
zoals velen vroeger deden,
die Hem als een arg’loos kind
met geheel hun hart beleden.

En dat kinderlijk geloof
is ’t geheim van alle dingen,
laat eens mens, al is hij oud,
over barricaden springen.
Dat vraagt niet: is het wel waar,
wat er eenmaal werd geschreven
en is na tweeduizend jaar
nog steeds aktueel gebleven!

Frits Deubel

home