De Man van Nazareth


Hoe zou de Man van Nazareth
er vroeger hebben uitgezien?
Men vraagt het zich al eeuwen af:
was Hij heel groot of klein misschien
en was Hij vriendelijk of nors,
zei Hij wel eens: 't Is lekker weer!
En klonk Zijn stem soms hard en schel
of sprak Hij liefdevol en teer?

Hoe hield de Man van Nazareth
de slechte dingen van zich af
en weende Hij ook wel eens zacht,
als niets Hem meer voldoening gaf
en viel Hij 's nachts meteen in slaap
of piekerde Hij urenlang
en als Hij aan de toekomst dacht,
was Hij dan opgewekt of bang?

Hoe komt de Man van Nazareth
in míjn benemen openbaar,
zodat ik wat ik and'ren zeg,
als woorden van Hemzelf ervaar?
Dat is de vraag die mij bezielt,
mijn opstaan en mijn slapengaan:
Een glanslicht van Zijn beeld te zijn,
daar komt het elke dag op aan!

Frits Deubel

home