God kent ons!


Wij schieten in zoveel te kort
problemen te begrijpen,
die plots'ling in een kwetsbaar mens
als waandenkbeelden rijpen.
Wat blijft er in een mensenhart
zo ongezien verborgen
aan angsten die beklemmend zijn,
aan grenzeloze zorgen?

Een is er die ons gadeslaat!
Hij ziet de kleinste dingen,
zelfs als een hart ontspannen lijkt
en 't schoonste lied kan zingen.
Hij kent de nooit begrepen strijd
die velen kunnen binden,
zodat ze in hun aards bestaan
geen zielenrust meer vinden.

Hij heeft geen oordeel of verwijt,
toont slechts een diep erbarmen.
Als iemand van het leven scheidt
spreidt Hij Zijn beide armen.
Soms schudt Hij wel eens stil Zijn hoofd,
vol deernis diep bewogen.
Hij kijkt in 't diepste van een ziel,
wij zien wat is voor ogen!

Frits Deubel

home

Omdat zijn levensmoed verdween.