Eeuwige waarden


Laat je nooit de waarden roven,
die je moeizaam hebt vergaard:
vreugde die God in Zijn grootheid
aan je heeft geopenbaard.
En tel onbedachtzaam hand'len
maakt soms dat men jaren schreit
,
omdat blijdschap en geloofskracht
zomaar uit je handen glijdt.

Waar een schat is loeren machten
of er niets te halen valt
en ze hebben surrogaten
op hun toonbank uitgestald:
"Goed doen aan je medemensen
en een beetje hart'lijkheid.
Het is echt wel het voornaamste
wat je naar de hemel leidt!"

Laat je nooit de waarden roven,
die geloven met zich draagt:
Jezus beeltenis te volgen,
door wat Hij je daag'lijks vraagt.
God in alles te behagen
als een blij, gelovig kind.
't Is een waarde te verkrijgen,
die je vaster aan Hem bindt!

Frits Deubel

home