Een dag!


Een dag dat ik leef
met loven en bidden
is wandīlen in īt licht
met God in het midden
en waar ik ook ga,
Hem kom ik steeds tegen,
mijn Helper en Heer,
mijn Vriend en mijn Zegen!

Een dag dat ik leef
met smeken voor velen,
is angsten en zorg
met treurenden delen.
Ik roep naar omhoog,
reeds bij het ontwaken:
"God, wil het vandaag
toch goed met hen maken!"

Een dag dat ik leef
om Vader te danken,
verwekt in mijn hart
verteed'rende klanken.
Ik laat me vandaag
maar rustig geleiden
naar 't vruchtbare veld
en grazige weiden!

Frits Deubel

home