Majoor Bosshardt


De grootheid van de majoor,
wat heerlijk daarvan te lezen.

Geen hel of het vagevuur,
noch d'eeuwige nacht te vrezen.
De dood was voor haar een plaats
waar hemelse rust zou wachten,
iets dat ze uitdroeg met vreugd
en duizend milde gedachten.

Men zegt:"Zo moet je wel zijn!"
Maar als wij vandaag beginnen
om meer ieder medemens
met 'n vriend'lijk hart te beminnen,
dan straalt ook uit ons de kracht,
die zij metterdaad bedoelde,
dan groeit de deernis in ons
die zij met anderen voelde.

De grootheid van de majoor
is dit slechts: jezelf te blijven
en met een simpele taal
in kille harten te schrijven.
Zo blijft wat zij heeft gebracht
bewaard voor laat're geslachten.
Een hart dat liefdevol klopt,
waar velen hunk'rend op wachten!

Frits Deubel

home