Het etiket


De inhoud staat op 't etiket
heel duidelijk vermeld.
Het is een kostelijke wijn,
die als de duurste geldt.
De oorsprong van het vorstŽlijk nat
-een land ver over zee-
draagt in een prachtig letterschrift
een waarborg met zich mee.

Maar als je eens de fles ontkurkt,
behoeftig naar een glas,
bemerk je dat de laatste drup
helaas genuttigd was.
Wat kostbaar door zijn afkomst werd
is reeds lang opgegaan.
't Is slechts de naam die in het goud
op 't etiket bleef staan!

Ik hoop maar dat mijn inhoud is
gelijk aan 't etiket,
dat met de naam: "Een kind van God"
er vroeger opgezet,
nog steeds bevestigt wat reeds toen
een frisse dronk kon zijn
en dat men zegt na dŽeerste slok:
"Dit is een goede wijn!"

Frits Deubel

home