Als een brug!


Leg je handen in de mijne

en voel zo verbondenheid
bij je talloze problemen
en je ongelijke strijd.
Laat de warmte rijk'lijk stromen,
die ons met elkaar verbindt
en ervaar dan stil het wonder
dat in God zijn oorsprong vindt.

Leg je handen in de mijne,
draag toch niet alleen de last.
Ik houd jou in al je wanhoop
met mijn beide handen vast.
Meer is nog nodig ze te breken
dan het woeste stormgeweld,
want zovele duisternissen
zijn reeds door die kracht geveld.

Leg je handen in de mijne,
samen dragen wij jouw last.
Als orkanen je verscheuren,
houd ik toch die handen vast.
Onverbrekelijk verbonden
heffen wij ze naar omhoog,
als een brug die van de aarde
reikt tot in de hemelboog.

Frits Deubel

home