Het goddelijk geheim


De neuzen naar dezelfde kant
maakt mensen niet eendrachtig.
Veel groter dan de ander zijn
maakt mensen niet reusachtig.
Het overtuigd zijn van gelijk
maakt mensen niet waarachtig.
Slechts nederig en klein te zijn
maakt mensen sterk en machtig.

Een lieflijk woord in bange zorg
laat hemelglans verschijnen.

Het dragen van elkanders last
kan afstanden verkleinen.
Door licht te brengen in een nacht
zal duisternis verdwijnen
en wonden die geslagen zijn
door aandacht minder schrijnen.

Het is de liefde die een mens
voor onheil kan bewaren

en door de glimlach van een vriend
kan men weer troost ervaren.
Een afgebeden woord werkt vaak
als olie op de baren.
Probeer zo 't goddelijk geheim
in daden te verklaren!

Frits Deubel

home