Volg maar de ster!


Volg maar de ster aan de hemel.,
die boven Bethlehem scheen.
Laat haar je leven omstralen,
zij wijst naar 't Kindeke heen.
Ga in gedachten de stal in,
breng daar de Heiland een groet.
Het is jouw Heer en Verlosser,
die je daar heerlijk ontmoet.

Volg maar de ster aan de hemel,
als ieder licht het begeeft.
Hij, die eertijds werd geboren,
is het die heden ook leeft!
Zie naar het licht dat de herders
naar de Verlosser heenbracht.
Kniel dan in stille verwachting
in je ontluist'rende nacht.

Volg maar de ster aan de hemel,
als je verstikt in verdriet
en je alleen en ontmoedigd
nergens een uitkomst meer ziet.
Groter dan 't licht dat je aanroept
is de bekommernis niet.
't Kind dat door God is gezonden
jou hier de eeuwigheid biedt!

Frits Deubel

home