God verlaat ons niet!


Soms gaan mensen door een hel,
alles loopt ze tegen.
Nergens is er nog wat licht
en laat staan Gods zegen.
Met de twijfel in hun hart
dwalen zij verloren.
Is er dan geen hoog're macht
die hen nog kan horen?

Ik geloof niet dat God wil
dat wij zoveel lijden.
Eerder denk ik dat Hij huilt
als wij bitter strijden.
Hij zoekt wegen om in ons
woorden af te dragen,
waardoor weer het gouden licht
diep in ons gaat dagen.

Laten wij niet moede zijn,
nimmer Hem verlaten,
want wat zal ons ongeloof
en vertwijf'ling baten?
Bid maar om veel levenskracht,
steun bij 't bitter lijden.
Hij zal als een ware Vriend
innig met ons strijden!

Frits Deubel

home