De schoonste dag!


Toen ik de foto's had gezien,
de schrijnendste gebreken,
heb ik 't boek Openbaring eens
nauwkeurig doorgekeken.
Er stond: "Zie, Ik maak alles nieuw!"
wat was is dan vergeten.
Goddank, de oude mens mag zich
eenmaal herboren weten!

't Geschondene wordt niet hersteld,
maar nieuw in alle dingen,
gelijk de uitgebloeide bloem
vernieuwd zal openspringen.
Het oude is voorbijgegaan
en voor altijd verdwenen,
het nieuwe in een rein gewaad
wordt door Gods licht beschenen.

Dat zal de grootste feestdag zijn,
't volmaakte zal er tronen,
van elke last en pijn bevrijd
in 't huis des Vaders wonen.
Wellicht dat deze hoop bewerkt,
de pijn van nu te dragen.
Er komt een dag, een blijde dag,
waar niemand meer zal klagen!

Frits Deubel

home