Het jonge leven


Er wordt zoveel nieuw leven
reeds in de kiem gesmoord.
Het lijkt wel of je daag'lijks
die trieste dingen hoort.
Een kind dat ongewenst is
ziet zelfs geen levensdag,
waarin het moederhanden
beschermd ervaren mag.

Soms wordt het jonge leven
met bruut geweld vernield.
Mijn lieve God, wat is het
waardoor men wordt bezield?
Er sterven daag'lijks schatten
aan oorlog, hongersnood.
Wat gruw'lijk dat de wereld
hun nergens kansen bood!

En boven komen zij dan,
soms onvolgroeid zelfs, aan.
God, laat ze toch geborgen
Uw woning binnengaan.
Wij dragen ze vol liefde
tot voor Uw hemeltroon.
Ook voor die lieve kleinen
kwam eenmaal toch Uw Zoon!

Frits Deubel

home