Wie redt mee?


Met de reddingsboot op zee,
zoekend naar de drenkelingen!
Zullen wij eens met elkaar
aan die zware tocht beginnen?
Hoor, er klinkt een hulpgeroep,

er zijn veel verwrongen handen
en een hellend schip vergaat
als wat wrakhout voor de stranden.

Zo verschijnen elke dag
de problemen van zovelen,
die door schipbreuk overspoeld
al hun angsten willen delen.
Hulpeloos ligt er een mens,
voelend zich door God vergeten.
Even verder loopt een kind,
dat van niemand iets wil weten.

Ouders gaan bedroefd voorbij.
Zij hun liefste schat verloren.
Je kunt hun onstuimig leed
reeds vanaf een afstand horen.
Er staat iemand roerloos stil,
vragend met betraande wangen
of ik voor hem bidden wil
om Gods liefde te ontvangen.

Met de reddingsboot op zee,
zoekend naar de zwaar beproefden,
naar het SOS-signaal
van verzochten en bedroefden.
Brengen wij één drenkeling
deze dag weer naar de vrijheid,
smaken wij tezelfdertijd
ook de vreugd van Gods nabijheid!

Frits Deubel

home