Breken of bouwen?


Breken gaat sneller dan bouwen.
Dat, wat met zorg werd gemaakt,
is soms in enk'le minuten
tot op het bot afgeknaagd.
Bouwwerken, moeizaam vervaardigd,
gaan met n klap in de lucht
en het verwoesten van steden
duurt slechts een enkele zucht.

Levens, zorgvuldig gekoesterd,
jarenlang liefd'rijk bewaakt,
zijn vaak door and'ren vernietigd,
tot een rune gemaakt.
Godd'lijke normen en waarden,
al wat afhank'lijkheid draagt,
worden, zo men ze niet koestert,
als in de wind weggevaagd.

Ik neem mij voor te gaan bouwen,
werkend voor Hem, die ik dien,
zwijgend waar anderen falen,
tonend hoe k het wil zien.
't Positivisme naar voren,
niet roepend:"Dat is verkeerd!"
Minder de ander te breken,
bouwend, zo't mij wordt geleerd!

Frits Deubel

home