Een hemel in mijn hart!


'k Wil een hemel in mijn hart
waar er tallozen vertoeven
die een plaats van rust behoeven
voor hun ongeziene smart.

'k Wil een hemel elke dag
voor de kreupelen en blinden,
die geen schuilplaats kunnen vinden
en waar ik ze troosten mag.

Ik zie om mij heen zo'n pijn
op het slagveld van het leven,
waar zoveel gewonden zijn.

God, ik wil iets van U geven
en mijn naasten, groot en klein,
met een liefdeglans omzweven!

Frits Deubel

home