Stille nacht!


Stille nacht, heilige nacht,
waar is uw vrede gebleven,
in Bethlehem ons gebracht,
om weer eendrachtig te leven?
Gaat niet door zoveel geweld
't erfgoed van Jezus verloren
op plaatsen vol lawaai,

waar men Zijn stem niet wil horen?

Hulpeloos Kind, heilig Kind,
was niet Uw zending doordrongen
van ware vrede op aard,
zoals de engelen zongen?
Moest U voor niets slechts voor ons
Uw aardse rijkdom ontzeggen?
Was het vergeefs dat God U
in stro en in doeken liet leggen?

Stille nacht, heil'ge nacht!
God zijn belofte vervulde
hier, aan een mensdom vol nood
en diep verloren in schulden.
Laat ons toch gaan naar de stal
en zoals eenmaal de wijzen
met sieraden uit ons hart
het Koningskind eer bewijzen!

Zingend bij Hem, onze Heer:
"Amen, amen, Gode zij d'eer!"

Frits Deubel

home