De eenvoudigen


Kon het nog simpeler?
Een os, een ezel, een stal
en in doeken gewonden
de Koning van het heelal.

Je verwacht paleizen
en bedienden bij de vleet,
maar onze God werkt anders,
opdat je nimmer vergeet:

´t Zijn de eenvoudigen,
zij, die Zijn wond´ren verstaan,
die met godd´lijke rijkdom
Zijn koninkrijk binnengaan!

Frits Deubel

home