God geeft het wonder!


Je wilt het niet geloven,
toch zijn ze er altijd,
de eng'len van hierboven,
tot heil'ge dienst bereid.
Je moet alleen goed kijken,
in 't donker kunnen zien,
je ogen wijd geopend.
Dan zie je ze misschien.

Of als het stil is luist'ren,
bedacht op elk geluid.
Misschien dat er één engel
ineens een deur ontsluit
en zachtjes naast je neerknielt,
zijn vleug'len wijd gespreid.
Een bron van troost alleen al
door zijn aanwezendheid.

Ik zou je willen vragen,
kijk maar eens om je heen,
als 't licht niet meer wil schijnen
zoals het gist'ren scheen.
Al zie je dan geen engel,
die weer zijn vleug'len spreidt,
God zal het wonder geven
dat iemand je verblijdt!

Frits Deubel

home