Samen met U!


Samen met U, lieve Vader,
wil ik langs de stranden gaan,
waar de palmen zachtjes wuiven,
als verstilde wachters staan.
Ik wil dromen van de verten,
uitzien naar wat ik verwacht,
om het wonder aan te raken
van een morgen zonder nacht.

Samen met U, lieve Vader,
hand in hand naar Uw paleis,
de vervulling van mijn heimwee
en het einddoel van de reis.
Reeds hoor ik de eng'lenkoren
in de golfslag van de zee
en ze nemen, als op vleug'len
mij naar 't rijk der liefde mee.

Samen met U, lieve Vader,
tot het gouden zonlicht wenkt
en U met bewogen handen
mij de kroon des levens schenkt.
Met U vrees ik zelfs geen branding,
noch het woeste stormgedruis.
Aan de and're kant gekomen
wacht mij het beloofde thuis!

Frits Deubel

home