Een nieuwe deur

Er opent zich een nieuwe deur.
De toegang tot vertrekken
die zich misschien een meter lang
of eindeloos uitstrekken.
Er zullen zeker zalen zijn,
versierd met schone dingen,
waarin we vrolijk hand in hand
en luidkeels dankend zingen.

Maar wie zegt wat er achter komt
aan talloze verblijven,
waarin we meen'ge stille vraag
op muren zullen schrijven?
Wellicht is er een klein vertrek
waar wij bij 'n sterfbed knielen
of zijn er lieve vrienden die
ons plotseling ontvielen.

Ik hoop dat het een woning blijkt
met niets dan vreugdetranen,
waar velen zich door God geleid
een weg naar boven banen.
Maar als er in de kelder nog
verdwaalden innig bidden,
God, laat ons bij die thuislozen
verblijven in hun midden!

Frits Deubel

home