Alsmaar dieper!


Dieper, alsmaar dieper graven,
zoekend naar gelijkenis.
Is bij d'ander iets te vinden,
wat gelijk aan 't jouwe is?
Warmte, vrede, liefde vraagt men
en dat is toch ook jouw wens?
Je bent uiterlijk verschillend,
maar gelijk de ander...mens!

Minder kijkend wat je afscheidt,
tastend naar hetgeen je bindt,
laat je eigenlijk ontdekken
dat je bent gewoon...een kind.
Zoals jij naar aandacht hunkert,
vraagt de naaste ook jouw blik.
Samen ben je zeker anders,
maar gelijk de ander...ik!

Dieper, alsmaar dieper graven,
tot je het geheim ontwaart
en dezelfde drang naar liefde
ook bij hen zich openbaart.
Die verbondenheid geeft warmte,
dat is toch je beider wens.
Je bent zeker niet dezelfde,
maar gelijk de ander...mens!

Frits Deubel

home