Het goede deel


Gelijk Maria eenmaal koos
in lang vervlogen tijden,
wil ik mij doelbewust en sterk
met 't goede deel verblijden,
niet twijfelend mijn wegen gaan,
naar links of rechts mij richten,
maar zoals eens Maria deed
mijn voet niet laten zwichten.

REFREIN:

Slechts één ding is noodzakelijk,
het goede deel te kiezen
en daardoor niet de erfenis:
"het einddoel" te verliezen!

Ik volg mijn Heiland overal
waarheen Hij mij zal leiden
en welke zorg ook komen zal,
ik wil voor Hem steeds strijden.
In Zijn nabijheid ben'k gerust,
ga ik de veil'ge wegen,
ontvang ik elke nieuwe dag
Zijn onbegrensde zegen.

Of duisternis mijn pad bedreigt,
ik heb toch niets te duchten,
want met de zwaarste zorgenlast
kan ik tot Jezus vluchten.
Zo ga ik onverschrokken voort
en wil ik nooit vergeten,
dat ik mij door Zijn woord gesterkt
een kind van God mag weten!

Frits Deubel

home