Het vooruitzicht


Weer wordt in deze dagen
het komen van de Heer herdacht.
De kaarsen zijn ontstoken,
de kerstboom straalt in volle pracht.
Toch bloedt er ook veel heimwee,
een stil en ongezien gemis
om wat je af moest geven,
het liefste dat er niet meer is!

Er werd veel afgesneden,
wat je zo innig dierbaar was.
Je ziet weer elke vreugde,
die je in blijde ogen las.
Je hoort hoe je tezamen
de dingen van de dag besprak,
hoe hij of zij bij zorgen
de spanning met één woord verbrak.

Je richt je blik naar boven.
Vandaar kwam eens het heilig Kind,
maar het is ook de woonplaats,
waar jij je teer beminde vindt.
Eens wordt je weer herenigd,
is er geen heimwee noch verdriet.
Dat is de dag waarop je
de Heer in al Zijn glorie ziet!

Frits Deubel

home