Rond de boom


Laten wij eens rond de boom
onze kerstgeschenkjes leggen
en dan rechtstreeks uit ons hart
iets wat vrede oproept zeggen.
Vrede gun ik jou en mij,
ware vreugde, alle dagen
en voor ieder om ons heen
een verblijdend welbehagen!

Laten wij eens rond de boom
stil zijn en elkaar omarmen,
allen die zo eenzaam zijn
met een lief'lijk woord verwarmen.
Er is zoveel stil verdriet
in die feestelijke dagen.
't Is toch nooit te veel gevraagd,
om elkanders last te dragen?

Laten wij eens rond de boom
onze pakjes gul verspreiden:
liefde en barmhartigheid
met een innig medelijden.
Wellicht slaat dat zo goed aan
dat je't elke dag gaat willen:
harten die verslagen zijn
door een handdruk laten trillen!

Frits Deubel

home