Mijn gebedenreis


Mijn gebedenreis naar boven
gaat veel sneller dan de wind.
Door bewust aan jou te denken,
reeds mijn stil gebed begint.
Al mijn wensen zijn zelfs tijdloos,
alles wat ik voor je vraag
en het met gevouwen handen
als op vleug'len opwaarts draag.

Al mijn afgebeden wensen
zijn meteen bij God bekend.
Zijn mijn handen weer ontvouwen,
Hij alreeds een engel zendt.
Tijd heeft boven geen beteek' nis,
daarvoor heet het "eeuwigheid"
en zelfs langs de snelste wegen
God Zijn hemelkrachten leidt.

Mijn gebedenreis naar boven
gaat veel sneller dan het licht,
ook al wordt soms hortend, stotend
mijn gebed naar God gericht.
Hij beluistert het aandachtig,
omdat ik het smekend vraag.
Wees maar stil, Hij zendt voor jou wel
weer Zijn vrede naar omlaag!

Frits Deubel

home