Mijn naaste!


Mijn naaste is degene,
die mij zo nodig heeft,
de man, de vrouw, de kleine,
die mij een teken geeft,
een noodkreet uit de verte,

een roepen van nabij:
Maak met een enkel woordje
mijn hart weer even blij!

Mijn naaste is degene
die in het duister leeft
en denkend aan de nachten
reeds nu inwendig beeft.
Het is degeen die twijfelt
of God nog wel bestaat
en dit met een berichtje
soms aan mij weten laat.

Mijn naaste is degene,
waarvan een ander denkt
dat hij of zij zo weinig
zelf ware liefde schenkt.
Maar laat ze dan eens blijken
dat God jou heeft gezegd,
dat Hij Zijn naastenliefde
ook in jou heeft gelegd!

Frits Deubel

home