Vertil je niet!


Vertil je niet aan alles
wat je aan zorgen draagt,

als martelende vrees je
met velerlei belaagt.
Doe af het juk en richt je
tot Hem die alles ziet,
want groter dan Zijn krachten
is al jouw angst toch niet!

Vertil je niet aan alles!
Werp af die zware last
en houd je aan Gods almacht
met beide handen vast.
Hij kent jouw draagvermogen,
Zijn juk is nooit te zwaar.
Na elk gebed komt heerlijk
Zijn liefde openbaar.

Vertil je niet aan alles!
Dat kun je echt niet aan.
Laat God maar als de Helper
en zeeg'nend naast je staan.
Dan zul je nooit bezwijken,
als zorg je ziel bezwaart,
want juist in droeve dagen
Zijn kracht zich openbaart!

Frits Deubel

home