Zijn offer


Is het in neev'len opgegaan,
dat onze Heer is opgestaan
of blijft het wonder levend,
in onze wandel elke dag,
waarin je Hem ervaren mag,
Zijn kracht en wijsheid gevend?

Slaan wij Hem nogmaals aan het hout,
doordat ons hart is ruw en koud
of blijft Hij in ons werkend:
een naaste die het pas niet weet,
een mens, getergd door zorg en leed,
met meer dan woorden sterkend?

Hij die het kruis groots overwon,
met ons een nieuwe weg begon,
wil woning bij ons maken.
Slechts dan ervaren wij de kracht
van Hem die eens Zijn offer bracht,
ons blijvend aan wil raken!

Frits Deubel

home