Een klein berichtje


Een klein berichtje in de krant.
Men noemde hem de leider
van een wat excentrieke groep,
een onverschrokken strijder.
Hij overleed na 'n lange nacht
van eindeloze pijnen,
verloochend door een goede vriend,
verlaten door de zijnen.

Een klein berichtje in de krant.
Je moet het maar vergeten.
Wellicht niets meer dan een fantast
of hoe hij ook mag heten.
Een ieder gaat z'n eigen gang,
het kruis wordt opgeborgen.
Daar komt wel weer een ander aan,
vandaag of anders morgen.

Maar nu nog, na tweeduizend jaar,
wordt weer dit feit besproken.
Het lijkt of 'n uitgeblazen vuur
ineens weer wordt ontstoken.
Een klein berichtje in de krant,
met verve opgeschreven:
De man die eens onschuldig stierf,
blijkt altijd nog te leven!

Frits Deubel

home