Jezus leeft!


Te laten zien dat Jezus leeft,
zegt meer dan't te verkonden.
De daden geven het pas prijs
dat Hij ons heeft gezonden.
Een stil gebaar, een warme groet
kan meer dan woorden tonen,
dat Jezus ook in deze tijd
de harten wil bewonen.

Hij zendt ons als discip'len uit:
"Toon dat ik ben verrezen,
zodat men reeds uit jouw gezicht
die luide roep kan lezen!
Maak blij en vrij die zoekend zijn,
door duisternis omgeven
en zeg ze Mijn bezielend woord:
Ik leef en gij zult leven!"

Te laten zien dat Jezus leeft
zal uit ons hand'len blijken,
als wij met een doorleefd geloof
de mensenziel bereiken.
Dan pas wordt zichtbaar dat het licht
het duister heeft verwonnen
en op die allerschoonste dag
het leven is begonnen!

Frits Deubel

home