Ik zal altijd voor u strijden!


"Ik zal altijd voor U strijden,
gij behoeft slechts stil te zijn!"
Zo spreekt Jezus tot de Zijnen
in hun bange zorg en pijn.
Hij verwarmt hen met Zijn liefde
en Hij zegt vol tederheid:
"Zie, Ik zal u nooit verlaten,
Ik blijf bij u voor altijd!"

Als een Vriend laat Hij zich vinden
voor verdwaalden in de nacht
en Hij rust niet voor zij allen
aan Zijn hand zijn thuisgebracht.
Hoor Zijn stem vertroostend klinken
als de smart haar schaduw spreidt:

"Zie, Ik zal u nooit verlaten,
Ik blijf bij u voor altijd!"

Hij beschermt die Hem hier zoeken
en steeds luist'ren naar Zijn woord,
dat zich heerlijk als een lichtstraal
door de nacht van twijfel boort
en Hij roept naar de bedroefden
met Zijn armen uitgespreid:
"Zie, Ik zal u nooit verlaten,
Ik blijf bij u voor altijd!"

Frits Deubel

home