Een mysterie


Het blijft een groot mysterie:
zal er hierna iets zijn,
als pleister op de wonden
van zoveel aardse pijn?
Zien wij eens hemelzalen
in een verblindend licht
of is de deur des levens
helaas voor altijd dicht?

De een krijgt visioenen
en and'ren zien echt niets.
De twijfelaars beweren:
wellicht is er toch iets!
Zelfs velen zeggen peinzend:
geen mens kwam er weerom,
zodat ik nooit zal weten
of ik nog ergens kom.

Ik richt mijn hoop op later
en zonder n bewijs
geef ik die blijde toekomst
mijn leven lang niet prijs.
Als ik zal moeten scheiden,
ligt dr niet het begin,
want soms ga ik met Jezus
reeds hr de hemel in!

Frits Deubel

home